Розмежування Оперативного Управління та Господарського Відання

У сфері управління державним та комунальним майном існує два чітких способи здійснення повноважень: оперативне управління та господарське відання. Хоча ці поняття часто плутають, між ними є суттєві відмінності.

Оперативне Управління

Оперативне управління – це форма управління, яка має на меті забезпечення ефективного використання державного або комунального майна. Підприємства та установи, які перебувають в оперативному управлінні, мають право самостійно розпоряджатися цим майном, але при цьому вони зобов’язані здійснювати його облік і збереження.

Основні ознаки оперативного управління:

* Майно надається підприємству або установі на постійній основі, без встановлення строку.
* Підприємство або установа набуває права володіння, користування та розпорядження майном в межах, визначених чинним законодавством.
* Діяльність підприємства або установи фінансується з державного або місцевого бюджету.
* Підприємство або установа має право самостійно укладати договори, відкривати рахунки в банках та здійснювати інші дії, необхідні для забезпечення своєї діяльності.
* Підприємство або установа зобов’язане забезпечувати ефективне використання майна, здійснювати його облік та збереження, а також подавати звітність про свою діяльність органу, який передав майно в оперативне управління.

Прикладами підприємств, які перебувають в оперативному управлінні, є державні та комунальні лікарні, школи та дитячі садки.

Господарське Відання

Господарське відання – це форма управління, яка має на меті забезпечення господарської самостійності підприємств та установ. Підприємства та установи, які перебувають в господарському віданні, мають право самостійно здійснювати свою господарську діяльність, але при цьому вони зобов’язані забезпечувати збереження майна, яке їм передано.

Основні ознаки господарського відання:

* Майно надається підприємству або установі на тимчасовій основі, з встановленням строку.
* Підприємство або установа набуває права володіння та користування майном, але не права розпорядження ним.
* Підприємство або установа самостійно здійснює господарську діяльність, отримує прибутки та несе витрати.
* Підприємство або установа зобов’язане забезпечувати збереження майна, здійснювати його облік та подавати звітність про свою діяльність органу, який передав майно в господарське відання.

Прикладами підприємств, які перебувають в господарському віданні, є державні та комунальні підприємства, які займаються виробництвом, торгівлею або наданням послуг.

Порівняльна характеристика

Головні відмінності між оперативним управлінням та господарським віданням полягають у:

* Строк надання майна: Оперативне управління здійснюється на постійній основі, а господарське відання – на тимчасовій.
* Право розпорядження майном: Підприємства та установи, які перебувають в оперативному управлінні, мають право розпоряджатися майном, а підприємства та установи, які перебувають в господарському віданні, – не мають.
* Джерела фінансування: Діяльність підприємств та установ, які перебувають в оперативному управлінні, фінансується з бюджету, а діяльність підприємств та установ, які перебувають в господарському віданні, – за рахунок власних доходів.

Вибір форми управління залежить від цілей, які ставляться перед підприємством або установою. Оперативне управління застосовується у випадках, коли необхідно забезпечити ефективне використання майна, а господарське відання – коли необхідно дати підприємству або установі можливість здійснювати самостійну господарську діяльність.

Важливо зазначити, що в деяких випадках оперативне управління та господарське відання можуть поєднуватися. Це може відбуватися, наприклад, у випадках, коли підприємство або установа має право здійснювати господарську діяльність з використанням державного або комунального майна, яке перебуває в оперативному управлінні.

Оперативне управління та господарське відання є важливими формами управління державним та комунальним майном. Правильний вибір форми управління дозволяє забезпечити ефективне використання майна та досягнення поставлених цілей.

Запитання 1: У чому полягає основна відмінність між оперативним управлінням та господарським віданням?

Відповідь: Основна відмінність полягає в рівні повноважень, які передаються суб'єкту управління. Оперативне управління передбачає передачу лише повноважень щодо поточної діяльності об'єкта управління, тоді як господарське відання дозволяє здійснювати управління майном суб'єкта власності в цілому, включаючи його розпорядження та відчуження.

Запитання 2: Як визначається суб'єкт оперативного управління та господарського відання?

Відповідь: Суб'єктом оперативного управління зазвичай є фізична або юридична особа, яка призначається на цю посаду органом, що здійснює управління об'єктом права державної власності або іншим уповноваженим органом. Суб'єктом господарського відання є юридична особа, яка створюється шляхом виділення з державного чи комунального підприємства, установи, організації як юридичної особи або шляхом корпоратизації державного чи комунального унітарного підприємства.

Запитання 3: Які права та обов'язки має суб'єкт оперативного управління?

Відповідь: Суб'єкт оперативного управління має право володіти і користуватися об'єктом управління, отримувати доходи від його використання, здійснювати поточні ремонти, укладати договори, пов'язані з його діяльністю. Обов'язки суб'єкта оперативного управління включають забезпечення збереження об'єкта управління, його ефективне використання, своєчасну сплату податків і зборів.

Запитання 4: У чому полягає відмінність у порядку використання отриманих доходів між оперативним управлінням та господарським віданням?

Відповідь: Суб'єкт оперативного управління не має права розпоряджатися отриманими доходами. Вони спрямовуються на утримання та розвиток об'єкта управління, а також можуть бути перераховані до бюджету органу, який здійснює управління об'єктом. Суб'єкт господарського відання має право розпоряджатися отриманими доходами на свій розсуд, за винятком коштів, які спрямовуються на відрахування до Державного бюджету України та місцевих бюджетів у встановленому порядку.

Запитання 5: Як забезпечується контроль за діяльністю суб'єктів оперативного управління та господарського відання?

Відповідь: Контроль за діяльністю суб'єктів оперативного управління здійснює орган, який передав об'єкт у управління. Контроль за діяльністю суб'єктів господарського відання здійснює орган, що здійснює управління об'єктом права державної власності, в межах, передбачених статутом юридичної особи.


Статью подготовил и отредактировал: врач-хирург Пигович И.Б.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *