Різниця та добуток чисел 1 1/9 та 3/8

Порівняємо різницю та добуток чисел 1 1/9 та 3/8.

Різниця чисел

Щоб обчислити різницю між числами 1 1/9 та 3/8, спочатку перетворимо їх на звичайні дроби:

«`
1 1/9 = 9/9 + 1/9 = 10/9
«`
«`
3/8 = 3/8
«`

Тепер віднімемо менше число від більшого:

«`
Різниця = 10/9 — 3/8
«`
«`
Різниця = (80/72) — (27/72)
«`
«`
Різниця = 53/72
«`

Добуток чисел

Щоб обчислити добуток чисел 1 1/9 та 3/8, просто помножимо їх:

«`
Добуток = (10/9) * (3/8)
«`
«`
Добуток = (30/72)
«`
«`
Добуток = 5/12
«`

Порівняння

Порівняємо різницю та добуток чисел 1 1/9 та 3/8:

«`
Різниця = 53/72
«`
«`
Добуток = 5/12
«`

Перетворимо різницю та добуток на звичайні дроби з однаковим знаменником 144:

«`
Різниця = 53*2/72*2 = 106/144
«`
«`
Добуток = 5*12/12*12 = 60/144
«`

Оскільки 106 > 60, можна зробити висновок, що:

Різниця чисел 1 1/9 та 3/8 більша за їхній добуток на 106/144 — 60/144 = 46/144 = 23/72

Запитання 1: Яка різниця між числами 1 1/9 і 3/8?

Відповідь: Щоб відняти 3/8 від 1 1/9, перетворимо 1 1/9 на неправильний дріб: 10/9. Тоді різниця складе:

10/9 — 3/8 = (80/72) — (27/72) = 53/72 = 0,7361

Запитання 2: На скільки різниця чисел 1 1/9 і 3/8 більша або менша за їхній добуток?

Відповідь: Добуток чисел 1 1/9 і 3/8 дорівнює:

(10/9) * (3/8) = 30/72 = 0,4167

Оскільки різниця чисел становить 0,7361, а добуток — 0,4167, то різниця більша за добуток на:

0,7361 — 0,4167 = 0,3194

Запитання 3: Яке число більше — різниця чисел 1 1/9 і 3/8 або їхній добуток?

Відповідь: Порівнюючи різницю (0,7361) і добуток (0,4167), ми бачимо, що різниця більша, ніж добуток.

Запитання 4: У скільки разів різниця чисел 1 1/9 і 3/8 більша за їхній добуток?

Відповідь: Щоб дізнатися, у скільки разів різниця більша за добуток, ділимо різницю на добуток:

0,7361 ÷ 0,4167 = 1,769

Таким чином, різниця більша за добуток у 1,769 рази.

Запитання 5: Яке ціле число є найбільшим дільником як різниці чисел 1 1/9 і 3/8, так і їхнього добутку?

Відповідь: Факторизація різниці (53/72) і добутку (30/72) показує, що вони мають спільний найбільший дільник, рівний:

НСКД(53/72, 30/72) = 1/72 = 0,0139

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *