Формули в Excel

Формула в Excel — це вираз, який використовується для обчислення нового значення з наявних даних. Формули починаються зі знаку рівності (=) і можуть включати посилання на осередки, константи, функції та оператори.

Алгоритм роботи формули

Коли Excel зустрічає формулу в осередку, він виконує її за наступним алгоритмом:

1. Оцінює посилання на осередки: Excel отримує значення з осередків, на які є посилання у формулі.
2. Обчислює постійні значення: Якщо у формулі є константи (наприклад, числа або текст), Excel використовує їх безпосередньо.
3. Виконує функції: Excel розраховує значення вбудованих функцій, наприклад SUM() або AVERAGE(), згідно з їх визначеннями.
4. Виконує операції: Excel обчислює математичні та логічні оператори (наприклад, +, -, *, /, AND, OR) згідно з правилами операційної черговості.
5. Отримає результат: Після виконання всіх кроків Excel повертає результат розрахунку у вигляді нового значення в осередку.

Структура формули

Типова формула в Excel складається з трьох основних частин:

1. Знак рівності: Позначає початок формули.
2. Аргументи: Значення, на яких виконується обчислення. Можуть включати посилання на осередки, константи або функції.
3. Функції або оператори: Дії, що виконуються з аргументами для отримання результату.

Типи формул

В Excel існує два основних типи формул:

1. Посилання на осередки: Посилаються на значення в інших осередках. Це найпростіший тип формул, який використовується для отримання значень з інших частин робочого аркуша.
2. Функції: Виконують попередньо визначені обчислення. Excel має безліч вбудованих функцій, що охоплюють різні сфери застосування, такі як математика, статистика, текст та логіка.

Використання формул

Формули можна використовувати для вирішення широкого спектру задач в Excel, включаючи:

* Прості обчислення (додавання, віднімання, множення, ділення)
* Обчислення середніх, сум і інших статистичних даних
* Виконання складних фінансових розрахунків
* Логічні тести для прийняття рішень
* Автоматизація завдань та зменшення помилок

Перевага використання формул

Використання формул в Excel має численні переваги:

* Автоматизація обчислень: Формули дозволяють виконувати обчислення автоматично, заощаджуючи час і зусилля.
* Точність: Формули виключають помилки ручного введення даних, забезпечуючи більш точні результати.
* Гнучкість: Формули можна легко змінити, щоб відобразити зміни в даних або розрахунках.
* Динамічність: Результати формул автоматично оновлюються, коли змінюються опорні дані, забезпечуючи завжди актуальну інформацію.

Поширені помилки формул

При роботі з формулами в Excel можуть виникати деякі поширені помилки:

* Неправильне посилання на осередки: Посилання на неіснуючу осередку або неправильний формат посилання можуть призвести до #REF! помилки.
* Циклічні посилання: Циклічне посилання відбувається, коли формула безпосередньо або опосередковано посилається на саму себе, що призводить до #CIRCULAR! помилки.
* Неправильні аргументи функцій: Якщо функція отримує неправильний тип аргументу або неправильну кількість аргументів, це призведе до #VALUE! помилки.
* Перелив: Якщо результат формули виходить за межі допустимого діапазону, це призведе до #NUM! помилки.
* Розділена нулем: Якщо формула ділить на нуль, це призведе до #DIV/0! помилки.

Запитання 1: Що таке формула в Excel?

Відповідь: Формула в Excel — це інструкція, що визначає обчислення, які мають бути виконані з одним або кількома значеннями та повертає певне значення або значення.

Запитання 2: Які найпоширеніші типи формул в Excel?

Відповідь: Серед найпоширеніших типів формул в Excel є:

 • Арифметичні формули (наприклад, додавання, віднімання, множення, ділення)
 • Логічні формули (наприклад, IF, AND, OR)
 • Текстові функції (наприклад, CONCATENATE, UPPER, LOWER)
 • Математичні функції (наприклад, SUM, AVERAGE, MAX, MIN)
 • Датські функції (наприклад, TODAY, DATE, MONTH)

Запитання 3: Як написати просту формулу в Excel?

Відповідь: Щоб написати просту формулу в Excel:

 1. Виберіть клітинку, де буде відображатися результат обчислення.
 2. Введіть знак рівності (=).
 3. Введіть обчислення, яке потрібно виконати, використовуючи клітинки або значення.
 4. Натисніть Enter, щоб завершити формулу.

Запитання 4: Як використовувати посилання на клітинки у формулах?

Відповідь: Ви можете посилатися на клітинки в формулах, щоб використовувати їхні значення в розрахунках. Для цього скопіюйте адресу клітинки, клацнувши на ній. Потім вставте адресу в формулу, використовуючи символ $ (наприклад, =$A$1). Це блокує адресу клітинки, щоб вона не змінювалася при копіюванні або переміщенні формули.

Запитання 5: Як визначити помилки у формулах в Excel?

Відповідь: Excel відображає помилки у формулах за допомогою спеціальних кодів помилок. Деякі поширені помилки:

 • #DIV/0!: Ділення на нуль
 • #NAME?: Помилкове ім'я функції або діапазону
 • #REF!: Посилання на неіснуючу клітинку або діапазон
 • #VALUE!: Неправильний введений тип даних

Статью подготовил и отредактировал: врач-хирург Пигович И.Б.

SPONSORED LINKS:

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *