Фінансування Національної служби здоров’я України (НСЗУ)

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) – державна установа, створена у 2018 році для фінансування медичних послуг, що надаються закладами охорони здоров’я. Діяльність НСЗУ спрямована на забезпечення рівного доступу громадян до якісних медичних послуг.

НСЗУ виділяє кошти медичним закладам за принципом «гроші слідують за пацієнтом». Це означає, що заклади отримують фінансування пропорційно кількості пацієнтів, яких вони пролікували. Такий механізм стимулює заклади надавати якісні послуги та підвищувати їхню ефективність.

Фінансування НСЗУ здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Бюджет НСЗУ на 2023 рік склав 157,9 млрд грн, що на 11,5% більше, ніж у попередньому році.

Серед основних напрямків витрат коштів НСЗУ:

* Первинна медична допомога (ПМД): фінансує послуги амбулаторно-поліклінічних закладів, які надають первинну медичну допомогу населенню. У 2023 році на ПМД виділено 76,6 млрд грн.
* Спеціалізована медична допомога (СМД): фінансує послуги лікарень, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу. У 2023 році на СМД виділено 62,7 млрд грн.
* Високоспеціалізована медична допомога (ВСМД): фінансує послуги закладів, що надають високоспеціалізовану медичну допомогу, у тому числі високотехнологічне лікування та реабілітацію. У 2023 році на ВСМД виділено 18,6 млрд грн.
* Екстрена медична допомога (ЕМД): фінансує послуги закладів, що надають екстрену медичну допомогу, у тому числі невідкладну допомогу та швидку медичну допомогу. У 2023 році на ЕМД виділено 8,5 млрд грн.
* Паліативна медична допомога (ПМД): фінансує послуги закладів, що надають паліативну медичну допомогу, у тому числі знеболення та симптоматичне лікування пацієнтам із невиліковними захворюваннями. У 2023 році на ПМД виділено 1,6 млрд грн.

Крім того, НСЗУ фінансує послуги з медичної реабілітації (1,7 млрд грн у 2023 році), фармацевтичну опіку (920 млн грн), медичну освіту (600 млн грн) та розвиток цифрової охорони здоров’я.

У 2023 році НСЗУ вперше передбачила фінансування медичних послуг для пацієнтів, які потребують трансплантації органів та тканин. На ці потреби виділено 840 млн грн.

Витрати коштів НСЗУ контролюються Рахунковою палатою, Державною аудиторською службою та іншими уповноваженими органами. Для забезпечення прозорості та підзвітності НСЗУ здійснює постійний моніторинг використання коштів та проводить регулярні фінансові аудити.

Ефективність витрачання коштів НСЗУ залежить від прозорості та контролю системи фінансування медичних послуг, а також від раціонального використання коштів медичними закладами.

Питання 1: На які основні напрямки виділяються кошти НСЗУ?

Відповідь: Кошти НСЗУ спрямовуються на оплату медичних послуг, наданих закладами охорони здоров'я пацієнтам в рамках Програми медичних гарантій. Основними напрямками витрат є:

 • Лікарські послуги (близько 70%)
 • Стаціонарна допомога (близько 20%)
 • Амбулаторно-поліклінічна допомога (близько 10%)

Питання 2: Які критерії використовуються для розподілу коштів НСЗУ?

Відповідь: Розрахунок обсягів фінансування для кожного закладу охорони здоров'я здійснюється на основі наступних критеріїв:

 • Кількість пацієнтів, які обслуговуються в закладі
 • Обсяг послуг, наданих кожному пацієнту
 • Вид наданої медичної допомоги
 • Складність та вартість наданих послуг

Питання 3: Чи можуть кошти НСЗУ використовуватися для придбання медичного обладнання?

Відповідь: Частина коштів НСЗУ може бути спрямована на оновлення та придбання медичного обладнання, яке використовується для надання медичних послуг пацієнтам. Перелік необхідного обладнання визначається з урахуванням потреб закладів охорони здоров'я та рекомендацій медичної спільноти.

Питання 4: Як здійснюється контроль за використанням коштів НСЗУ?

Відповідь: Контроль за використанням коштів НСЗУ здійснюють через систему моніторингу та оцінки, яка передбачає перевірку:

 • Відповідності наданих послуг договорам з НСЗУ
 • Якості наданих медичних послуг
 • Оптимальності використання фінансових ресурсів

Питання 5: Які позитивні результати від використання коштів НСЗУ?

Відповідь: Завдяки коштам НСЗУ стало можливим:

 • Підвищити якість та доступність медичних послуг для населення
 • Створити фінансову стабільність для закладів охорони здоров'я
 • Забезпечити справедливий розподіл фінансових ресурсів у галузі охорони здоров'я
 • Зменшити рівень корупції у системі охорони здоров'я

Статью подготовил и отредактировал: врач-хирург Пигович И.Б.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *