Розрахунок відпускних

Відпускні — це грошове забезпечення, яке виплачують працівникам за час їхнього відпустки. Розраховують відпускні відповідно до вимог Кодексу законів про працю України (КЗпП України) та інших нормативно-правових актів.

Основу розрахунку відпускних складає середньоденна заробітна плата. Її визначають шляхом ділення заробітку працівника за останні 12 календарних місяців на кількість календарних днів у цьому періоді.

Компоненти, які входять до заробітку для розрахунку відпускних

* Основна заробітна плата за відпрацьований час;
* Премії та інші заохочувальні виплати;
* Доплати та надбавки за роботу в понаднормовий час, у святкові та вихідні дні тощо;
* Компенсаційні виплати (за невикористану відпустку, за несвоєчасне звільнення тощо);
* Винагороду за цивільно-правовими договорами, які було укладено з роботодавцем.

Компоненти, які не входять до заробітку для розрахунку відпускних

* Матеріальна допомога;
* Допомога у зв’язку з втратою працездатності;
* Дивіденди та інші доходи від господарської діяльності;
* Заробіток за сумісництвом;
* Суми, нараховані за час простою, вимушеного прогулу тощо.

Середньоденна заробітна плата для розрахунку відпускних обмежується розміром мінімальної заробітної плати, встановленої на момент надання відпустки.

Розрахунок відпускних для працівників з погодинною оплатою

Для працівників з погодинною оплатою середня заробітна плата визначається за фактично відпрацьований час. Враховуються всі години роботи, включаючи понаднормові, у святкові та вихідні дні. Розрахунок проводять за такою формулою:

Середня заробітна плата = (Сума нарахованої заробітної плати за останні 12 місяців) / (Кількість фактично відпрацьованих годин за цей період)

Розрахунок відпускних для працівників з відрядною оплатою

Для працівників з відрядною оплатою середня заробітна плата визначається за виконаними роботами. Враховуються всі виконані роботи, включаючи ті, що були виконані понад норму, у святкові та вихідні дні. Розрахунок проводять за такою формулою:

Середня заробітна плата = (Сума нарахованої заробітної плати за останні 12 місяців) / (Сума відрядної норми випуску продукції (робіт, послуг) за цей період)

Виплату відпускних здійснюють не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

Крім зазначених вище компонентів, до розрахунку відпускних можуть враховуватися й інші види виплат, передбачені колективним договором або угодою між працівником та роботодавцем.

Запитання 1:

Що таке відпускні?

Відповідь:

Відпускні — це грошова компенсація працівникові за час його щорічної відпустки. Відповідно до Кодексу законів про працю України (КЗпП), тривалість щорічної відпустки становить не менше 24 календарних днів (ст. 75 КЗпП).

Запитання 2:

Що враховується при розрахунку відпускних?

Відповідь:

Відпускні розраховуються виходячи із середньої заробітної плати працівника за останні 12 календарних місяців перед місяцем початку відпустки (ст. 115 КЗпП). Середній заробіток визначається шляхом ділення суми заробітної плати за цей період на кількість відпрацьованих днів.

Запитання 3:

Які види виплат враховуються при розрахунку відпускних?

Відповідь:

До видів виплат, які враховуються при розрахунку відпускних, належать:

  • Оклад
  • Доплати і надбавки
  • Премії
  • Комісійні
  • Інші виплати за роботу, виконану за трудовим договором

Запитання 4:

Які виплати не враховуються при розрахунку відпускних?

Відповідь:

До виплат, які не враховуються при розрахунку відпускних, належать:

  • Матеріальна допомога
  • Дивіденди
  • Компенсації за невикористану відпустку

Запитання 5:

Як розрахувати суму відпускних?

Відповідь:

Сума відпускних розраховується за формулою:

Відпускні = Середній заробіток х Кількість днів відпустки

Наприклад, якщо середній заробіток працівника становить 10 000 грн, а тривалість відпустки — 24 календарних дні, то сума відпускних становитиме:

Відпускні = 10 000 грн х 24 дн = 240 000 грн


Статью подготовил и отредактировал: врач-хирург Пигович И.Б.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *