Яка відповідь є правильною?

  • Підвищення загального холестерину
  • Підвищення ЛПНЩ
  • Підвищення ЛПВЩ
  • Підвищення тригліцеридів

До основних діагностичних критеріїв стеатотичної хвороби печінки відносять:

Стеатотична хвороба печінки (СХП) — це хронічне захворювання печінки, яке характеризується накопиченням жиру в клітинах печінки. Діагностика СХП базується на ряді критеріїв, які включають:

1. Біопсія печінки

Це найбільш достовірний метод діагностики СХП, який передбачає взяття невеликого зразка печінкової тканини для мікроскопічного дослідження. Біопсія дозволяє оцінити ступінь ожиріння печінки, запалення та фіброзу.

2. Ультразвукове дослідження (УЗД)

УЗД — це неінвазивний метод візуалізації, який використовує звукові хвилі для створення зображень органів. При СХП УЗД може виявити підвищену ехогенність печінки, що свідчить про накопичення жиру.

3. Комп’ютерна томографія (КТ)

КТ — це ще один неінвазивний метод візуалізації, який використовує рентгенівські промені для створення поперечних зрізів органів. КТ може підтвердити діагноз СХП шляхом виявлення жирової інфільтрації печінки.

4. Магнітно-резонансна томографія (МРТ)

МРТ — це неінвазивний метод візуалізації, який використовує магнітні поля та радіохвилі для створення детальних зображень органів. МРТ може бути використана для оцінки ступеня жирової інфільтрації, запалення та фіброзу в печінці.

5. Лабораторні дослідження

Лабораторні дослідження можуть забезпечити додаткову інформацію, що свідчить про СХП, але вони не є специфічними для цього захворювання. До таких тестів належать:

* Підвищення рівня печінкових ферментів (аланінамінотрансфераза [АЛТ] та аспартатамінотрансфераза [АСТ])
* Підвищення рівня ліпідів, таких як тригліцериди
* Наявність запального маркера (C-реактивний білок)

Найбільш правильний варіант відповіді:

Підвищення тригліцеридів

Підвищення рівня тригліцеридів є найхарактернішим порушенням ліпідного обміну при СХП. Тригліцериди — це тип жиру, який накопичується в печінці при цьому захворюванні. Інші варіанти відповіді не є специфічними для СХП, оскільки вони можуть спостерігатися і при інших захворюваннях.


Статью подготовил и отредактировал: врач-хирург Пигович И.Б.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *