Чим відрізняються пагони різних рослин

Пагін — це надземна частина рослини, що складається зі стебла, листків і бруньок. Він є органом вегетативного розмноження і призначений для здійснення фотосинтезу, розростання та розгалуження рослини. Пагони різних рослин можуть відрізнятися за типом, розгалуженням, морфологією та фізіологічними особливостями.

Типи пагонів

* Головний пагін — продовження зародкового стебла, що утворюється із зародкової бульби насінини. Він характеризується спрямованим ростом і домінує над іншими пагонами.
* Бічні пагони — відгалуження від головного пагона, які виникають із пазушних бруньок. Вони можуть розміщуватися попарно або почергово.
* Придаткові пагони — пагони, що розвиваються не з пазушних бруньок, а з будь-якої частини рослини: коренів, листків, стебла. Наприклад, кореневі пагони утворюються на коренях, а листкові — на листках.

Тип розгалуження пагонів

* Моноподіальне розгалуження — тип розгалуження, при якому головний пагін безперервно росте і домінує над бічними пагонами. Наприклад, у сосни та ялинки.
* Симподіальне розгалуження — тип розгалуження, при якому головний пагін завершує своє зростання верхівковою брунькою або суцвіттям, а його функції продовжує один із бічних пагонів. Наприклад, у бузини та липи.
* Дихотомічне розгалуження — тип розгалуження, при якому головний пагін розділяється на два приблизно рівних бічних пагони. Наприклад, у моху сфагнумі.

Морфологія пагонів

* Листопадні пагони — пагони, що на зиму скидають листки. Зустрічаються у дерев і чагарників помірного та холодного клімату.
* Вічнозелені пагони — пагони, що зберігають листки протягом усього року. Зустрічаються у хвойних рослин, а також у деяких дводольних у тропічному кліматі.
* Прямостоячі пагони — пагони, що ростуть вертикально. Наприклад, у більшості дерев і трав.
* Стелючі пагони — пагони, що стеляться по землі або іншим опорам. Наприклад, у витких і повзучих рослин.
* Лазячі пагони — пагони, що чіпляються за опори за допомогою присосок або вусиків. Наприклад, у плюща і винограду.

Фізіологічні особливості пагонів

* Асиміляційні пагони — пагони, основною функцією яких є фотосинтез. Вони мають велику поверхню листя, а їхні клітини містять значну кількість хлоропластів.
* Генеративні пагони — пагони, основною функцією яких є цвітіння і плодоношення. Вони мають меншу поверхню листя і більш тонкі стебла.
* Вегетативні пагони — пагони, основною функцією яких є вегетативне розмноження. Вони мають невеликі листки і довгі стебла.

Пагони рослин є різноманітними і виконують різні функції. Вони забезпечують розмноження, ріст, розвиток і пристосування рослин до різних умов середовища.

Запитання 1: Чим відрізняються вегетативні та генеративні пагони?

Відповідь: Вегетативні пагони призначені для вегетативного розмноження рослин та нарощування вегетативної маси. Вони не мають репродуктивних органів, таких як квітки та плоди, і можуть виробляти додаткові вегетативні пагони, корені або бульби. Генеративні пагони, навпаки, несуть квітки та плоди і є відповідальними за статеве розмноження рослин. Після дозрівання плодів генеративні пагони зазвичай відмирають.

Запитання 2: Які основні відмінності між стеблом та коренем?

Відповідь: Стебло росте вгору від кореня, виступає над поверхнею ґрунту і має листки, вузли та міжвузля. Його головна функція — підтримка листя та переміщення води та поживних речовин між коренем та листям. Корінь же росте вниз у ґрунт, як правило, не має листків і розгалужується на дрібніші корінці. Його основна функція — поглинати воду та поживні речовини з ґрунту та утримувати рослину на місці.

Запитання 3: У чому різниця між головним та бічними пагонами?

Відповідь: Головний пагін — це основний вертикальний пагін рослини, що росте від її основи. Він є найдовшим і найсильнішим пагоном та зазвичай знаходиться в центрі рослини. Бічні пагони — це менші пагони, що відростають від головного пагона чи інших бічних пагонів. Вони зазвичай ростуть горизонтально або навскіс вгору і допомагають збільшити загальний розмір і об’єм рослини.

Запитання 4: Як відрізнити надземні та підземні пагони?

Відповідь: Надземні пагони — це пагони, що ростуть над поверхнею ґрунту. Вони зазвичай мають зелені листки, які поглинають сонячне світло для фотосинтезу. Підземні пагони, навпаки, ростуть під землею і зазвичай не мають зелених листків. Вони часто служать для накопичення запасних речовин, таких як бульби чи кореневища, або для вегетативного розмноження.

Запитання 5: Чим пагони однорічних, дворічних та багаторічних рослин відрізняються між собою?

Відповідь: Однорічні рослини повністю завершують свій життєвий цикл протягом одного вегетаційного періоду. Їхні пагони зазвичай тонкі та швидко відмирають після дозрівання плодів. Дворічні рослини завершують свій життєвий цикл за два вегетаційні періоди. У перший рік вони ростуть і утворюють вегетативну масу, а в другий рік цвітуть, плодоносять і відмирають. Пагони дворічних рослин, як правило, більші та міцніші, ніж у однорічних. Багаторічні рослини живуть більше двох вегетаційних періодів. Їхні пагони можуть бути трав'янистими, які відмирають на зиму, або деревними, які зберігаються протягом багатьох років.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *