Фізична величина

Фізична величина — це властивість явища, яка може бути виражена кількісно або якісно. Вона об'єктивно існує у фізичних системах та може бути змінена чи виміряна сприйняттям або за допомогою технічних засобів. Основними характеристиками фізичної величини є:

 • Об'єктивність: величина існує незалежно від спостерігача чи вимірювального приладу.
 • Можливість кількісного виміру: величина може бути виражена у вигляді числа або набору чисел (наприклад, вектор або тензор).
 • Одиниця виміру: величина вимірюється в певних одиницях, що визначаються стандартами (наприклад, метр для довжини, кілограм для маси).
 • Постійна або змінна: величина може бути постійною (не змінюється з часом) або змінною (змінюється з часом).
 • Скалярна або векторна: скалярна величина має тільки числове значення, тоді як векторна величина має як величину, так і напрямок (наприклад, швидкість або сила).

Вимірювання фізичної величини передбачає порівняння її значення з одиницею виміру, яка є похідною від фундаментальних фізичних констант, таких як швидкість світла або маса електрона. Отримане співвідношення між значенням величини та одиницею виражається у вигляді числа, яке називається числовою характеристикою або розміром величини.

Фізичні величини є основою для формулювання фізичних законів, що описують зв'язки та залежності між різними явищами природи. Вони використовуються у всіх галузях науки та техніки, а також у повсякденному житті для опису та вимірювання різноманітних властивостей, таких як розмір, маса, температура, швидкість, енергія та ін.

Концепція фізичної величини тісно пов'язана з поняттям вимірювання. Вимірювання є процесом визначення значення фізичної величини шляхом порівняння її з відповідною одиницею виміру. Існують різні методи вимірювання, такі як пряме (безпосереднє) вимірювання, непряме (опосередковане) вимірювання та вимірювання за допомогою датчиків.

Оскільки фізичні величини можуть змінюватися з часом, вимірювання часто виконуються багаторазово, щоб отримати більш точне і надійне значення. Точність вимірювання залежить від наступних факторів:

 • Калібрування вимірювального приладу
 • Умови навколишнього середовища (таких як температура і вологість)
 • Досвід і навички оператора
 • Невизначеність самої вимірюваної величини

Помилки вимірювання є невід'ємною частиною вимірювального процесу і можуть бути викликані різними джерелами, такими як обмежена роздільна здатність вимірювального приладу, вплив спостерігача або природна невизначеність самої фізичної величини.

Запитання 1: Що таке фізична величина?

Відповідь: Фізична величина — це властивість фізичного об'єкта, явища або процесу, яка може бути виражена кількісно і має певну чисельну міру.

Запитання 2: Які основні види фізичних величин?

Відповідь: Фізичні величини поділяються на дві основні групи: основні та похідні. Основні величини — це величини, які не можуть бути виражені через інші фізичні величини, наприклад: довжина, маса, час, температура. Похідні величини — це величини, які можна виразити через основні величини, наприклад: швидкість, площа, об'єм.

Запитання 3: Які вимірювальні прилади використовуються для вимірювання фізичних величин?

Відповідь: Для вимірювання фізичних величин використовуються різноманітні вимірювальні прилади, такі як лінійки, ваги, термометри, барометри, амперметри, вольтметри тощо. Кожен прилад призначений для вимірювання певної фізичної величини.

Запитання 4: Які одиниці вимірювання використовуються для фізичних величин?

Відповідь: Одиниця вимірювання — це умовна одиниця величини, за яку приймається певна її частина, наприклад: метр для довжини, кілограм для маси, секунда для часу. Для кожної фізичної величини встановлена своя одиниця вимірювання.

Запитання 5: Навіщо потрібно вимірювати фізичні величини?

Відповідь: Вимірювання фізичних величин необхідне для:

 • Вивчення природи, законів фізики та інших природничих наук;
 • Технічних розрахунків і конструювання;
 • Контролю виробничих процесів і якості продукції;
 • Медичної діагностики та лікування;
 • Повсякденного життя (вимірювання температури, ваги, відстаней тощо).

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *