ЗУС чи КРУС: що краще?

Зустріч із зобов’язаннями перед системою соціального страхування

Українські громадяни та особи, які легально працюють в Україні, мають обов’язок сплачувати внески до системи соціального страхування. Це забезпечує доступ до соціальних виплат, таких як пенсії, допомоги по інвалідності та по безробіттю. В Україні є два основні фонди соціального страхування: Загальнообов’язкове державне соціальне страхування (Зустріч із зобов’язаннями перед системою соціального страхування, ЗУС) та недержавні пенсійні фонди (КРУС).

ЗУС

ЗУС є державним фондом соціального страхування, який фінансується за рахунок внесків роботодавців та працюючих осіб. Ставка внеску для працюючих осіб становить 22% від заробітної плати, з яких 9% йдуть на пенсійне страхування, 8% — на медичне страхування та 5% — на страхування від нещасних випадків. Роботодавці сплачують додаткові 19,51% від заробітної плати своїх працівників.

КРУС

КРУС — це недержавні пенсійні фонди, які пропонують приватні пенсійні плани. Внески до КРУС здійснюються на добровільній основі, а ставка внесків варіюється залежно від фонду та обраного плану. Держава надає фіскальні стимули для заохочення заощаджень на пенсію через КРУС, зокрема податкові пільги на внески та доходи, отримані від інвестування коштів фонду.

Порівняння ЗУС та КРУС

Переваги ЗУС:

* Обов’язкове для всіх працюючих осіб, що гарантує базовий рівень соціального забезпечення.
* Державне управління, що забезпечує стабільність та захист коштів платників.
* Виплати пенсій та інших соціальних допомог гарантуються державою.

Переваги КРУС:

* Добровільне, що дозволяє заощаджувати додатково на майбутню пенсію.
* Можливість отримати вищу пенсію за рахунок інвестицій та відсотків.
* Можливість особистого управління коштами та вибору інвестиційних стратегій.

Недоліки ЗУС:

* Відносно низькі пенсії, особливо для тих, хто має низьку заробітну плату або короткий стаж роботи.
* Залежність від державного фінансування, що може призвести до дефіциту фонду та скорочення виплат.
* Брак гнучкості у внесках та виплатах.

Недоліки КРУС:

* Не є обов’язковим, що може призвести до нестачі коштів на пенсію у майбутньому.
* Інвестиційні ризики, пов’язані з інвестуванням коштів фонду.
* Високі комісійні та адміністративні витрати деяких КРУС.

Вибір між ЗУС та КРУС

Найкращий вибір між ЗУС та КРУС залежить від індивідуальних обставин і фінансових цілей. Для тих, хто шукає базовий рівень соціального забезпечення та гарантований державою рівень пенсії, ЗУС є хорошим варіантом. Ті, хто хоче накопичити додаткові кошти на майбутню пенсію та має можливість заощаджувати, можуть розглянути КРУС.

Варто пам’ятати, що можна одночасно сплачувати внески до ЗУС та КРУС, щоб максимізувати соціальне забезпечення та майбутні пенсійні заощадження. Однак у такому разі важливо враховувати загальне фінансове навантаження та робити вибір, який відповідає фінансовим можливостям та пріоритетам.

Запитання 1: Що таке ZUS та KRUS?

Відповідь: ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) — це загальнодержавна установа, яка надає соціальне страхування працівникам та роботодавцям. KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) — це спеціальна установа, яка забезпечує соціальне страхування для сільськогосподарських виробників та членів їхніх сімей.

Запитання 2: Хто підлягає обов'язковому страхуванню в ZUS та KRUS?

Відповідь: У ZUS обов'язковому страхуванню підлягають:

 • Працівники за трудовим договором
 • Особи, які здійснюють господарську діяльність
 • Самозайняті особи

У KRUS обов'язковому страхованию підлягають:

 • Сільськогосподарські виробники, які мають не менше 1 га землі
 • Члени сімей сільськогосподарських виробників, які беруть участь у їхній діяльності

Запитання 3: Які види соціального захисту надають ZUS та KRUS?

Відповідь: ZUS надає такі види соціального захисту:

 • Пенсія по старості, інвалідності та у зв'язку із втратою годувальника
 • Сімейні виплати (довгострокові виплати, батьківський капітал)
 • Хворобливі виплати (лікарняні, допомога по вагітності та пологах)

KRUS надає такі види соціального захисту:

 • Пенсія по старості, інвалідності та у зв'язку із втратою годувальника
 • Хворобливі виплати (лікарняні)
 • Сімейні виплати (довесільні виплати)

Запитання 4: Які є переваги та недоліки страхування в ZUS та KRUS?

Відповідь: Перевагами страхування в ZUS є:

 • Більший обсяг соціального захисту
 • Можливість отримання додаткових виплат (наприклад, батьківський капітал)

Недоліки страхування в ZUS:

 • Вищі внески
 • Більш складні розрахунки та звітність

Перевагами страхування в KRUS є:

 • Нижчі внески
 • Простіша звітність

Недоліки страхування в KRUS:

 • Менший обсяг соціального захисту
 • Немає можливості отримання пенсії по старості для членів сімей

Запитання 5: Який варіант страхування краще вибрати – ZUS чи KRUS?

Відповідь: Вибір між ZUS та KRUS залежить від конкретної ситуації. Для осіб, які зайняті у сільськогосподарському виробництві, більш вигідним є страхування в KRUS. Для працівників за трудовим договором вигідніше страхування в ZUS. Особи, які здійснюють господарську діяльність, можуть обрати будь-який варіант, враховуючи власні потреби та фінансові можливості.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *