Відмінності прокаріотичної та еукаріотичної клітин

Клітини – це основні будівельні блоки всіх живих організмів, проте між ними є значні відмінності. Клітини поділяються на два основні типи: прокаріотичні та еукаріотичні.

Прокаріотичні клітини є найпростішим типом клітин і зустрічаються в бактеріях та археях. Вони мають невеликий розмір (зазвичай близько 1–10 мікрон) і відсутність ядра, обмеженого мембраною, що містить генетичний матеріал. Генетичний матеріал прокаріот представлений однією кільцевою хромосомою, що розташована в нуклеоїді. Прокаріотичні клітини мають рибосоми, які є органелами для синтезу білка, але вони менші за рибосоми еукаріот. Крім того, у них відсутні інші мембранні органели, такі як мітохондрії та хлоропласти. Замість них прокаріоти мають мезосоми – складки плазматичної мембрани, які беруть участь в диханні та розподілі клітини.

Еукаріотичні клітини набагато складніші, ніж прокаріотичні. Вони більші (зазвичай близько 10–100 мікрон) і мають ядро, що містить генетичний матеріал, оточене подвійною мембраною. Генетичний матеріал еукаріот організований у численні хромосоми. Еукаріотичні клітини мають багато мембранних органел, включаючи мітохондрії для вироблення енергії, хлоропласти для фотосинтезу (у рослин) та ендоплазматичний ретикулум та апарат Гольджі для модифікації та транспорту білків і ліпідів. Вони також мають цитоскелет, що надає формі клітини та забезпечує внутрішній транспорт.

Основні відмінності між прокаріотичними та еукаріотичними клітинами наведено в таблиці нижче:

| Характеристика | Прокаріотична клітина | Еукаріотична клітина |
|—|—|—|
| Розмір | 1–10 мікрон | 10–100 мікрон |
| Ядро | Відсутнє (нуклеоїд) | Присутнє (оточене мембраною) |
| Кількість хромосом | Одна кільцева | Множинні лінійні |
| Рибосоми | Малі (70S) | Великі (80S) |
| Мембранні органели | Відсутні | Мітохондрії, хлоропласти, ендоплазматичний ретикулум, апарат Гольджі |
| Цитоскелет | Відсутній | Присутній |

Ці відмінності відбивають різний рівень складності між прокаріотичними та еукаріотичними клітинами. Прокаріотичні клітини є більш простими і мають менше структур, тоді як еукаріотичні клітини є більш складними і мають широкий спектр структур, що дозволяють їм виконувати ширший спектр функцій.

1. Яка головна відмінність між прокаріотичними та еукаріотичними клітинами?

Прокаріотична клітина не має ядра та пов'язаних з ним мембранних органел, таких як ендоплазматичний ретикулум і апарат Гольджі. Натомість ДНК прокаріотів знаходиться в цитоплазмі у вигляді кільцевої молекули, званій нуклеоїдом. Еукаріотична клітина має справжнє ядро, оточене ядерною оболонкою, де зберігається ДНК в хромосомах лінійної форми.

2. Чи є у прокаріотів органели, оточені мембраною?

Так, у прокаріотів є рибосоми та мезосоми, які виконують функції, аналогічні органелам, оточеним мембраною в еукаріотах. На відміну від еукаріотичних органел, рибосоми та мезосоми прокаріотів не мають зовнішньої мембрани.

3. Чи мають прокаріоти та еукаріоти цитоскелет?

Так, як прокаріоти, так і еукаріоти мають цитоскелет. Однак у прокаріотів цитоскелет складається в основному з актинових і тубулінових ниток, тоді як у еукаріотів він також включає проміжні філаменти.

4. Чим відрізняється розмноження прокаріотів від еукаріотів?

Прокаріоти розмножуються за допомогою бінарного поділу, простого процесу, під час якого одна клітина ділиться навпіл, утворюючи дві ідентичні дочірні клітини. Еукаріоти розмножуються більш складним процесом мітозу, який забезпечує рівномірний розподіл хромосом між дочірніми клітинами.

5. Яке відношення між прокаріотичними та еукаріотичними організмами?

Прокаріоти є найдавнішими формами життя на Землі та вважаються предками еукаріотів. Еукаріотичні клітини, ймовірно, еволюціонували від більш простих прокаріотичних клітин шляхом ендосимбіозу, коли одна клітина почала жити всередині іншої.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *