Приватне підприємство (ПП) та товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) — юридичні особи, поширені форми ведення бізнесу в Україні, але вони мають суттєві відмінності.

Власність та відповідальність

ПП є власністю однієї фізичної особи — засновника, тоді як ТОВ має кілька учасників, які володіють частками в статутному капіталі. У разі банкрутства ПП відповідає за зобов’язання усім своїм майном, а засновник несе субсидіарну відповідальність у межах своєї частки. У ТОВ учасники несуть відповідальність по зобов’язаннях лише в межах свого вкладу у статутний фонд.

Структура управління

У ПП власник має повний контроль над управлінням, приймає всі рішення та несе повну відповідальність. У ТОВ управління здійснюють керівні органи, зокрема загальні збори учасників, які ухвалюють рішення більшістю голосів. У ТОВ є директор, який керує поточною діяльністю та підзвітний учасникам.

Статутний капітал

Для створення ПП не встановлено мінімального розміру статутного капіталу, а ТОВ має бути сформований статутний фонд у розмірі не менше 1000 гривень. Внески учасників можуть бути здійснені у грошовій або майновій формі. У разі виходу учасника з ТОВ він має право вимагати повернення свого внеску за справедливою вартістю.

Оподаткування

ПП є єдиним платником податку, тобто сплачує єдиний податок (ЄП) у фіксованому розмірі. Ставка ЄП залежить від групи ЄП, до якої належить ПП (1, 2 або 3), обсягу доходу та кількості найманих працівників. ТОВ є платником податку на прибуток (сьогодні ставка 18%) та податку на додану вартість (ПДВ), за умови, що обсяг його валового доходу протягом календарного року перевищує 1 мільйон гривень.

Реєстрація та ліквідація

Реєстрація ПП та ТОВ здійснюється шляхом подання документів до державного реєстратора. Для реєстрації ПП достатньо подати декларацію про обрання виду економічної діяльності, а для реєстрації ТОВ необхідно подати установчі документи (статут, протокол установчих зборів). Ліквідація ПП здійснюється на підставі заяви власника, а ТОВ може бути ліквідовано за рішенням учасників або за рішенням суду.

Переваги та недоліки

* ПП: простота реєстрації та управління, можливість сплати ЄП за низькою ставкою. Недоліки: необмежена відповідальність, труднощі з залученням додаткових коштів.
* ТОВ: обмежена відповідальність, можливість залучення інвесторів, чітка структура управління. Недоліки: складніша реєстрація, вищий рівень податкового навантаження, складніша процедура прийняття рішень.

Вибір між ПП та ТОВ залежить від специфіки бізнесу, розміру компанії, потреб власників та ринкових умов. Обидві форми ведення бізнесу мають свої переваги та недоліки, і важливо зважити всі фактори перед ухваленням рішення.

Запитання 1: Які основні відмінності між приватним підприємством та товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ)?

Відповідь 1: Головні відмінності між приватним підприємством (ПП) та ТОВ полягають у наступному:

 • Юридичний статус: ПП є фізичною особою, яка займається підприємницькою діяльністю, а ТОВ є юридичною особою.
 • Рівень відповідальності: Власник ПП несе особисту необмежену відповідальність за борги підприємства, тоді як у випадку ТОВ відповідальність учасників обмежена їхнім внеском до статутного капіталу.
 • Число учасників: ПП може бути створене лише однією особою, тоді як ТОВ може мати від 1 до 100 учасників.
 • Розподіл прибутку: Власник ПП отримує весь прибуток підприємства, тоді як у ТОВ прибуток розподіляється між учасниками пропорційно до їхньої частки у статутному капіталі.
 • Наявність статутного капіталу: ПП не вимагає створення статутного капіталу, а ТОВ зобов'язане мати статутний капітал у розмірі не менше 1000 гривень.

Запитання 2: Які переваги та недоліки приватного підприємства порівняно з ТОВ?

Відповідь 2:

Переваги ПП:

 • Простота та швидкість реєстрації
 • Відсутність потреби у створенні статутного капіталу
 • Відсутність розподілу прибутку з третіми особами

Недоліки ПП:

 • Необмежена особиста відповідальність власника
 • Складність залучення інвестицій

Переваги ТОВ:

 • Обмежена відповідальність учасників
 • Можливість залучення інвестицій
 • Розподіл прибутку між учасниками

Недоліки ТОВ:

 • Складніша процедура реєстрації
 • Обов'язкове створення статутного капіталу
 • Необхідність звітувати перед учасниками

Запитання 3: Чи можна перетворити приватне підприємство на ТОВ?

Відповідь 3: Так, можливе перетворення ПП на ТОВ через процедуру реорганізації, передбачену Цивільним кодексом України. Перетворення передбачає створення нового юридичного обличчя (ТОВ) та ліквідацію існуючого (ПП) зі збереженням усіх прав та обов'язків.

Запитання 4: Як оподатковуються приватне підприємство та ТОВ?

Відповідь 4: ПП та ТОВ сплачують податки відповідно до обраної ними системи оподаткування, яка може бути однією з таких:

 • Загальна система оподаткування: прибуток оподатковується за ставкою 18% (ставка ПДВ — 20%)
 • Єдиний податок: є кілька груп (1-3) з різними ставками та лімітами доходу

Запитання 5: Яку форму власності краще вибрати для невеликого бізнесу?

Відповідь 5: Вибір між ПП та ТОВ залежить від специфіки бізнесу та особистих уподобань підприємця. Для невеликого бізнесу з невисокими оборотами та мінімальними фінансовими ризиками може підійти ПП, оскільки дана форма власності вимагає меншої бюрократії та витрат. Якщо ж планується масштабна діяльність з залученням інвестицій та обмеженою відповідальністю, то оптимальним вибором стане ТОВ.


Статью подготовил и отредактировал: врач-хирург Пигович И.Б.

SPONSORED LINKS:

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *