Ковалентний зв’язок: полярний і неполярний

Ковалентний хімічний зв’язок виникає між двома атомами, коли вони ділять одну або кілька пар електронів. Залежно від електронегативності атомів, які беруть участь у зв’язку, ковалентний зв’язок може бути полярним або неполярним.

Полярний ковалентний зв’язок

Полярний ковалентний зв’язок виникає між двома атомами з різною електронегативністю. Електронегативність – це здатність атома притягувати електрони. Чим вища електронегативність атома, тим сильніше він притягує електрони.

У полярному ковалентному зв’язку спільна пара електронів зміщена в бік атома з більшою електронегативністю. Це створює нерівномірний розподіл заряду в молекулі, внаслідок чого на атомі з більшою електронегативністю з’являється частковий від’ємний заряд, а на атомі з меншою електронегативністю – частковий додатній заряд.

Наприклад, молекула води (H2O) має полярний ковалентний зв’язок. Оксиген має більшу електронегативність, ніж водень, тому спільна пара електронів зміщена в бік кисню. Це створює частковий від’ємний заряд на кисні та часткові додатні заряди на двох атомах водню.

Полярні ковалентні зв’язки утворюють полярні молекули, які мають постійний дипольний момент.

Неполярний ковалентний зв’язок

Неполярний ковалентний зв’язок виникає між двома атомами з однаковою електронегативністю. У неполярному ковалентному зв’язку спільна пара електронів розподілена рівномірно між двома атомами.

Наприклад, молекула водню (H2) має неполярний ковалентний зв’язок. Два атоми водню мають однакову електронегативність, тому спільна пара електронів розподілена рівномірно між ними.

Неполярні ковалентні зв’язки утворюють неполярні молекули, які не мають постійного дипольного моменту.

Ключові відмінності

Ключова відмінність між полярним і неполярним ковалентним зв’язком полягає в електронегативності атомів, що беруть участь у зв’язку.

* Полярний ковалентний зв’язок: виникає між атомами з різною електронегативністю. Спільна пара електронів зміщена в бік атома з більшою електронегативністю, що призводить до нерівномірного розподілу заряду.
* Неполярний ковалентний зв’язок: виникає між атомами з однаковою електронегативністю. Спільна пара електронів розподілена рівномірно між двома атомами.

Іншими словами, полярний ковалентний зв’язок утворює полярні молекули, які мають постійний дипольний момент, тоді як неполярний ковалентний зв’язок утворює неполярні молекули, які не мають постійного дипольного моменту.

Приклади

Полярні ковалентні зв’язки зустрічаються в багатьох молекулах, включаючи воду, аміак і вуглекислий газ. Неполярні ковалентні зв’язки зустрічаються в молекулах, таких як водень, кисень і азот.

Важливість

Розуміння відмінностей між полярним і неполярним ковалентним зв’язком є важливим для розуміння багатьох хімічних властивостей. Полярні молекули мають здатність взаємодіяти з іншими полярними молекулами, тоді як неполярні молекули не мають такої здатності. Це має велике значення для властивостей речовин, таких як розчинність і температура кипіння.

1. Запитання: Чим зумовлена полярність та неполярність ковалентних зв'язків?

Відповідь: Полярність ковалентного зв'язку визначається різницею в електронегативності атомів, які його утворюють. Електронегативність — це міра здатності атома притягувати до себе електрони в хімічному зв'язку. Якщо атоми мають однакову електронегативність, зв'язок між ними буде неполярним. Якщо ж різниця в електронегативності велика, зв'язок буде полярним.

2. Запитання: Як відрізнити полярний ковалентний зв'язок від неполярного за допомогою молекулярних структур?

Відповідь: У полярному ковалентному зв'язку спільна пара електронів зміщена в бік більш електронегативного атома. Це призводить до того, що молекула має часткові заряди: частково позитивний на менш електронегативному атомі та частково негативний на більш електронегативному атомі. У неполярному ковалентному зв'язку спільна пара електронів рівномірно розподілена між атомами, тому молекула не має часткових зарядів.

3. Запитання: Чи впливає полярність зв'язку на властивості речовини?

Відповідь: Так, полярність зв'язку значно впливає на властивості речовини. Полярні молекули мають дипольний момент, що робить їх полярними та здатними утворювати водневі зв'язки. Це може призвести до більш високих точок кипіння та плавлення, а також до розчинності у полярних розчинниках. Неполярні молекули, навпаки, мають нульовий дипольний момент і зазвичай є нерозчинними у полярних розчинниках.

4. Запитання: Наведіть приклади полярних та неполярних ковалентних зв'язків.

Відповідь: Прикладом полярного ковалентного зв'язку є зв'язок між атомом водню (Н) та атомом хлору (Cl) у молекулі хлороводню (HCl). Прикладом неполярного ковалентного зв'язку є зв'язок між двома атомами водню (Н–Н) у молекулі водню (Н2).

5. Запитання: Як визначити ступінь полярності зв'язку?

Відповідь: Ступінь полярності зв'язку визначається різницею в електронегативності атомів, які його утворюють. Чим більша різниця в електронегативності, тим більш полярний зв'язок. Для кількісної оцінки полярності зв'язку використовують шкалу електронегативності Полінга. Різниця в електронегативності менше 0,4 вважається неполярним зв'язком, від 0,4 до 1,7 — помірно полярним, а від 1,7 і більше — сильно полярним зв'язком.


Статью подготовил и отредактировал: врач-хирург Пигович И.Б.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *