Поділ соціальних груп

Соціальна група — це сукупність людей, об’єднана спільними інтересами, цілями, цінностями та нормами поведінки. Соціальні групи можуть бути різних розмірів, типів і рівнів складності. Вони виконують різноманітні функції в суспільстві, такі як надання соціальної підтримки, сприяння співпраці та регулювання поведінки.

Поділ соціальних груп має велике значення для розуміння соціальної структури та динаміки. Існує багато різних способів класифікації соціальних груп, кожен з яких виділяє певні критерії для розрізнення.

Один з найпоширеніших способів поділу соціальних груп — за їхньою структурою:

* Первинна група: Невелика група з тісними, особистими зв’язками між членами. Приклади первинних груп включають сім’ю, друзів та колег по роботі.

* Вторинна група: Більша група з менш особистими зв’язками між членами. Вторинні групи часто організовані навколо спільних інтересів або цілей, таких як релігійні громади, політичні організації та спортивні клуби.

* Третинна група: Дуже велика група, в якій члени мають лише непрямі або нерегулярні контакти. Третинні групи часто засновані на таких характеристиках, як професія, регіон проживання або соціальний клас.

Інший спосіб поділу соціальних груп — за їхньою функцією:

* Інструментальні групи: Групи, які створюються для досягнення певної мети або виконання конкретного завдання. Приклади інструментальних груп включають робочі команди, спортивні команди та комітети з планування.

* Емоційні групи: Групи, які надають соціальну підтримку та задовольняють емоційні потреби своїх членів. Приклади емоційних груп включають сім’ю, групи підтримки та релігійні громади.

* Інтересні групи: Групи, які об’єднують людей з однаковими інтересами або захопленнями. Приклади цікавих груп включають клуби за інтересами, читальні групи та фан-клуби.

Залежно від контексту, соціальні групи також можна поділити за такими критеріями:

* Час: Постійні або тимчасові групи
* Розмір: Малі або великі групи
* Формальність: Офіційні або неофіційні групи
* Гетерогенність: Гомогенні або гетерогенні групи (за складом членів)
* Тривалість: Короткострокові або довгострокові групи
* Цінності: Просоціальні або антисоціальні групи
* Поведінка: Співпрацюючі або конфліктні групи

Поділ соціальних груп не є статичним і може змінюватися з плином часу. Групи можуть перетворюватися з одного типу в інший або розпадатися та утворювати нові групи. Розуміння різних типів і рівнів поділу соціальних груп є важливим для дослідження динаміки груп, соціальної взаємодії та загальної структури суспільства.

Запитання 1: На які категорії поділяються групи?

Відповідь: Групи поділяються на різні категорії залежно від їх характеристик, цілей і структури:

 • Тип членства: Відкриті, закриті та напіввідкриті
 • Розмір: Малі, середні та великі
 • Цілі: Соціальні, релігійні, професійні, рекреаційні
 • Структура: Формальні, неформальні, віртуальні
 • Місце розташування: Місцеві, регіональні, національні та міжнародні

Запитання 2: Які основні характеристики відкритих груп?

Відповідь: Відкриті групи характеризуються такими особливостями:

 • Легке вступ і вихід
 • Нижчі бар'єри для приєднання
 • Менш формальні правила і очікування
 • Димографічне та ідеологічне різноманіття

Запитання 3: Як відрізнити формальні та неформальні групи?

Відповідь: Формальні групи відрізняються від неформальних за такими критеріями:

Формальні групи:

 • Створені для конкретної мети або завдання
 • Мають чітку ієрархічну структуру
 • Дотримуються офіційних правил і процедур
 • Орієнтовані на досягнення результатів

Неформальні групи:

 • Виникають спонтанно і не мають певної мети
 • Мають гнучку структуру і можуть змінюватися з часом
 • Засновані на особистих зв'язках і прихильності
 • Орієнтовані на соціальну підтримку і товариство

Запитання 4: Чим відрізняються соціальні групи від професійних?

Відповідь: Соціальні групи та професійні групи мають різні цілі та характеристики:

Соціальні групи:

 • Орієнтовані на соціальну взаємодію і підтримку
 • Забезпечують почуття приналежності і товариства
 • Мають менш формальну структуру і правила

Професійні групи:

 • Сформовані навколо спільної професії або галузі знань
 • Зосереджені на професійному розвитку, обміні інформацією та підтримці
 • Мають більш формальні структури і можуть включати сертифікацію або членські внески

Запитання 5: Які переваги участі в групах?

Відповідь: Участь у групах може принести різноманітні переваги, зокрема:

 • Почуття приналежності і товариства
 • Соціальна підтримка і емоційна стабільність
 • Можливості для самопізнання і саморозвитку
 • Збільшення знань і навичок
 • Розширення соціальної мережі і професійних контактів

Статью подготовил и отредактировал: врач-хирург Пигович И.Б.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *