Різниця між завдатком та авансом

У фінансовій та правовій галузях терміни «завдаток» та «аванс» часто використовуються як синоніми, однак між ними існують важливі відмінності.

Що таке задаток?

Завдаток — це грошова сума, яка передається однією стороною іншій стороні як забезпечення виконання договору. Правові наслідки завдання відрізняються від наслідків авансу:

* Зобов’язання: Завдаток створює для обох сторін зобов’язання виконати договір. Невиконання договору однією зі сторін може призвести до втрати чи повернення завдання з боку іншої сторони.
* Зарахування в рахунок платежу: Якщо договір виконується, завдаток зазвичай зараховується в рахунок загальної вартості виконання.
* Незалежність від виконання: На відміну від авансу, завдаток не залежить від фактичного виконання договору. Навіть якщо договір не виконано, завдаток залишається у власності тієї сторони, яка його отримала.

Що таке аванс?

Аванс — це також грошова сума, яка передається однією стороною іншій стороні, але на відміну від завдатку, аванс не створює зобов’язань для жодної зі сторін. Він розглядається як часткова передоплата за майбутню поставку товарів чи послуг. Характерні особливості авансу:

* Відсутність зобов’язань: Аванс не створює для сторін зобов’язань щодо виконання договору. Якщо одна зі сторін не виконує договір, аванс зазвичай повертається тій стороні, яка його внесла.
* Зарахування в рахунок платежу: Як і задаток, аванс зазвичай зараховується в рахунок загальної вартості виконання договору, якщо договір виконується.
* Залежність від виконання: Аванс залежить від фактичного виконання договору. Якщо договір не виконано, аванс зазвичай повертається тій стороні, яка його внесла.

Коли використовувати завдаток, а коли аванс?

Вибір між завдатком та авансом залежить від специфічних потреб угоди:

* Завдаток підходить, коли сторони бажають забезпечити виконання договору і мають намір завершити його.
* Аванс слід використовувати, коли не потрібне зобов’язання щодо виконання договору або коли невідомий точний обсяг робіт чи послуг.

Права та обов’язки сторін, що виникають у зв’язку із завданням та авансом, можуть відрізнятися залежно від юрисдикції. Рекомендується отримати юридичну консультацію для розуміння наслідків використання завдатку або авансу в конкретній угоді.

Запитання та відповіді про різницю між завдатком та авансом

1. Запитання: У чому основна відмінність між завдатком і авансом?

Відповідь: Основна відмінність полягає в тому, що завдаток є формою забезпечення виконання зобов'язань, а аванс є попередньою оплатою за товари чи послуги. Завдаток завжди є частиною повної вартості товарів чи послуг, тоді як аванс може бути як частковою оплатою, так і повним.

2. Запитання: Як юридично регулюється завдаток і аванс?

Відповідь: В Україні відносини, пов'язані із завдатком та авансом, регулюються статтею 570 Цивільного кодексу України. Згідно з цією статтею, завдаток є сумою грошей або іншим майном, що передається кредиторові боржником для забезпечення виконання ним зобов'язання. Аванс же вважається звичайною формою попередньої оплати, яка не має забезпечувальної функції.

3. Запитання: Чи можна повернути завдаток у разі невиконання договору?

Відповідь: Можливість повернення завдатку залежить від того, хто не виконав договір. Якщо договір не виконано з вини кредитора, завдаток підлягає поверненню боржнику у подвійному розмірі. Якщо ж договір не виконано з вини боржника, він втрачає право на повернення завдатку.

4. Запитання: Чи є якісь особливості щодо укладання договорів із завдатком або авансом?

Відповідь: Так, є певні особливості. При укладанні договору із завдатком важливо правильно оформити передачу завдатку. Це можна зробити у вигляді окремого розписок або розділу в самому договорі. У договорі з авансом слід чітко визначити, що він є саме авансом, а не завдатком. Це допоможе уникнути плутанини та конфліктних ситуацій у майбутньому.

5. Запитання: Які податкові наслідки отримання завдатку та авансу?

Відповідь: Для платників податку на прибуток отримання завдатку та авансу відображається у декларації як дохід. При цьому, якщо завдаток у подальшому повертається боржнику (у разі невиконання договору з вини кредитора), він включається до складу доходів останнього та оподатковується на загальних підставах. Аванс не підлягає поверненню у разі невиконання договору, тому він одразу включається до складу доходів кредитора.


Статью подготовил и отредактировал: врач-хирург Пигович И.Б.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *