Різниця між датами в Excel

У програмі Microsoft Excel дати зберігаються як серійні номери, що представляють кількість днів з 1.01.1900. Цей формат дозволяє excel легко виконувати обчислення з датами, наприклад, обчислювати різницю між двома датами або додавати та віднімати від них певну кількість днів. Однак, є деякі відмінності між датами, що зберігаються у форматі серійних номерів і тими, що зберігаються у текстовому форматі.

Серійні номери

Дати, що зберігаються як серійні номери, є точними і можуть бути використані для обчислень. Вони являють собою числове значення, що відповідає кількості днів, які пройшли з 1.01.1900. Наприклад, дата 1.01.2023 відповідає серійному номеру 44900.

Текстові дати

Текстові дати зберігаються у форматі тексту, придатний для читання людиною. Вони не можуть бути використані для обчислень, оскільки Excel розглядає їх як текст, а не як число. Наприклад, дата «1.01.2023» є текстовою датою і не може бути використана для обчислення різниці між датами.

Перетворення між серійними номерами та текстовими датами

Щоб перетворити серійний номер на текстову дату, використовується функція TEXT, а для перетворення текстової дати на серійний номер використовується функція DATEVALUE.

Формати дати

Excel дозволяє форматувати дати у багатьох різних форматах. Ці формати визначають, як дати відображаються в ячейці. Наприклад, дата 1.01.2023 може бути відформатована як «01.01.2023», «1/01/2023» або «2023-01-01».

Вплив на формули

Коли дати використовуються у формулах, важливо розуміти різницю між серійними номерами та текстовими датами. Серійні номери можуть бути використані для обчислень, а текстові дати — ні. Якщо текстова дата використовується у формулі, Excel поверне помилку.

Приклади

Наступні приклади ілюструють різницю між серійними номерами і текстовими датами:

* У ячейці A1 записано серійний номер 44900, що відповідає даті 1.01.2023.
* У ячейці B1 записано текстову дату «1.01.2023».
* Формула «=A1-B1» поверне помилку, оскільки B1 містить текстову дату.
* Формула «=DATEVALUE(B1)-A1» поверне нуль, оскільки DATEVALUE перетворює текстову дату в серійний номер, що дозволяє виконати обчислення.

Висновок

Розуміння різниці між серійними номерами дат і текстовими датами є важливим для ефективної роботи з ними в Excel. Правильне використання форматів дати та функцій перетворення забезпечить точні обчислення та результати.

Запитання 1:

Яка формула використовується для обчислення різниці між датами в Excel?

Відповідь:

Для обчислення різниці між двома датами в Excel використовується формула DATEIF(). Синтаксис формули:

DATEIF(кількість_днів, дата_почала, дата_закінчення)

де:

  • кількість_днів — результат обчислення, який повертається формулою (в днях).
  • дата_почала — початкова дата.
  • дата_закінчення — кінцева дата.

Наприклад, для обчислення різниці між датою 2023-05-15 та 2023-06-12 використовуйте формулу:

=DATEIF("d", "2023-05-15", "2023-06-12")

Ця формула поверне значення 28, що відповідає різниці в днях між двома датами.

Запитання 2:

Як обчислити різницю між датами в роках чи місяцях?

Відповідь:

Щоб обчислити різницю між датами в роках чи місяцях, використовуйте параметр "y" або "m" у формулі DATEIF(). Синтаксис:

DATEIF(кількість_років/місяців, дата_почала, дата_закінчення)

Наприклад, для обчислення різниці між датою 2023-05-15 та 2024-06-12 у роках використовуйте формулу:

=DATEIF("y", "2023-05-15", "2024-06-12")

Ця формула поверне значення 1, що відповідає різниці в один рік. Для обчислення різниці в місяцях використовуйте параметр "m".

Запитання 3:

Як обчислити різницю між датами з урахуванням робочих днів?

Відповідь:

Щоб обчислити різницю між датами з урахуванням робочих днів, використовуйте функцію NETWORKDAYS(). Синтаксис функції:

NETWORKDAYS(дата_почала, дата_закінчення)

Наприклад, для обчислення різниці між датою 2023-05-15 та 2023-06-12 з урахуванням робочих днів (передбачаючи, що вихідні — субота та неділя), використовуйте формулу:

=NETWORKDAYS("2023-05-15", "2023-06-12")

Ця формула поверне значення 20, що відповідає різниці в робочих днях між двома датами.

Запитання 4:

Як обчислити різницю між датами з урахуванням святкових днів?

Відповідь:

Для обчислення різниці між датами з урахуванням святкових днів використовуйте функцію WORKDAY(). Синтаксис функції:

WORKDAY(дата_почала, кількість_днів, свята)

де:

  • дата_почала — початкова дата.
  • кількість_днів — кількість днів, які потрібно додати або відняти від початкової дати.
  • свята — діапазон дат святкових днів.

Наприклад, для обчислення різниці між датою 2023-05-15 та 2023-06-12 з урахуванням святкових днів 2023-06-01 та 2023-06-09, використовуйте формулу:

=WORKDAY("2023-05-15", 28, {"2023-06-01", "2023-06-09"})

Ця формула поверне значення 2023-06-21, що відповідає кінцевій даті після додавання 28 робочих днів з урахуванням святкових днів.

Запитання 5:

Як форматувати результат різниці між датами?

Відповідь:

Результати різниці між датами можна форматувати різноманітними способами. Щоб відформатувати результат як дату, використовуйте формат дати. Синтаксис:

=TEXT(кількість_днів, "дд/мм/рррр")

де:

  • кількість_днів — результат обчислення різниці між датами (в днях).
  • "дд/мм/рррр" — формат дати (день/місяць/рік).

Наприклад, для форматування результату різниці з питання 1 у форматі дати використовуйте формулу:

=TEXT(28, "дд/мм/рррр")

Ця формула поверне відформатоване значення "28/05/2023".

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *