медицинский портал

Разделы медицины

 • Информация
  • Акушерство и гинекология
  • Детская хирургия
  • Гастроэнтерология
  • Колопроктология
  • Нейрохирургия
  • Онкология
  • Отоларингология
  • Пластическая хирургия
  • Сосудистая хирургия
  • Травматология и ортопедия
  • Урология
  • Флебология
  • Хирургия
  • Эндокринология
  • Препараты
  • Пациентам
▼ Я покупаю ссылки здесь ▼

Лапароскопія у дітей

Пост опубликован: 11.04.2014

Лапароскопія — це ендоскопічне дослідження органів черев­ної порожнини, малого таза за допомогою спеціальної оптичної системи. Цей метод частіше всього застосовується у разі захво­рювань печінки та селезінки, пухлин органів черевної порожни­ни, паразитарних захворювань, гермафродитизму (для визначен­ня статі дитини), захворювань тонкої та товстої кишок, травматичного пошкодження органів черевної порожнини. Під час лапароскопії у дітей можна виконати при­цільну біопсію печінки, спленопортографію.

Етапи лапароскопії у дітей

Лапароскопію у дітей виконують у декілька етапів. Основний етап — накладання пневмоперитонеуму. Техніка операції: розріз перед­ньої черевної стінки по серединній лінії живота на 1 см нижче від пупка завдовжки 0,2 см. Через нього в черевну порожнину вводять спеціальну голку. До неї приєднують пневмотораксний апарат або шприц Жане. Залежно від віку дитини вводять від 3000 до 8000 мл газу.

Наступний етап — це введення лапароскопа в черевну порож­нину. Нижче від пупка на 2 см вліво від серединної лінії жи­вота накладають кисетний шов, у середині його роблять розріз. Уводять троакар з оптичним приладом у черевну порожнину. Проводять оглядову ендоскопію, потім — внутрішньочеревну ін­струментальну пальпацію за допомогою введеного через канюлю зонда — “маніпулятора”. По закінченні маніпуляцій газ із че­ревної порожнини видаляють, на місце проколу накладають ки­сетний шов.

Ускладнення

Ускладнення, які можуть виникнути під час лапароскопії: внут­рішня кровотеча, підшкірна емфізема, газова емболія, пневмото­ракс, емфізема середостіння, жовчний перитоніт, інфікування черевної порожнини (перитоніт).


Статью подготовил и отредактировал: врач-хирург Пигович И.Б.

Видео:

Полезно:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Купить другую книгу из каталога

Медицинский сайт Surgeryzone

© 2010  
Информация не является указанием для лечения. По всем вопросам обязательна консультация врача.
Adblock detector