медицинский портал

Разделы медицины

 • Информация
  • Акушерство и гинекология
  • Детская хирургия
  • Гастроэнтерология
  • Колопроктология
  • Нейрохирургия
  • Онкология
  • Отоларингология
  • Пластическая хирургия
  • Сосудистая хирургия
  • Травматология и ортопедия
  • Урология
  • Флебология
  • Хирургия
  • Эндокринология
  • Препараты
  • Пациентам
▼ Я покупаю ссылки здесь ▼

Бронхографія у дітей

Пост опубликован: 10.04.2014

Бронхографія — метод контрастного дослідження трахеобронхіального дерева. Він застосовується з 1922 р.

Для проведення дослідження необхідне анестезіологічне забез­печення, передопераційна підготовка хворого, активна аспірація рентгеноконтрастної речовини з бронхіального дерева під час ма­ніпуляції. Дотримання цих вимог зменшує кількість ускладнень та небажаних побічних явищ.

Бронхографія у дітей є основним діагностичним методом для вияв­лення природжених вад розвитку легенів (гіпоплазія легенів або гіпоплазія частки легені, звуження, розширення або деформація бронхів). При агенезії, аплазії легенів, додаткових бронхах, кіс­тах легенів бронхографія є допоміжним методом обстеження.

Показання

Бронхографія показана дітям із вадами розвитку трахеобронхіального дерева, хронічними рецидивними запаль­ними процесами в легенях, тривало існуючими агелектазами, хро­нічними абсцесами, колабованою більше ніж 2 міс легенею, у разі розвитку ускладнень після резекції легені чи пульмонектомії.

Протипоказання

Легенева кровотеча, серцево-судинна не­достатність, важкий загальний стан, ідіосинкразія, запальні за­хворювання глотки.

Методика бронхографії

Бронхографію у дітей проводять під місцевою або загальною анесте­зією. Катетер уводять у головний бронх до нижньочасточкового з боку патологічного процесу, потім поступово заповнюють бронхі­альне дерево контрастною речовиною. Рентгенограми при бронхографії у дітей виконують у прямій та бічній проекціях, у горизонтальному та вертикально­му положеннях. Контрастну речовину видаляють за допомогою електровідсмоктувача.

У разі розвитку гнійних процесів у легенях (емпієма плеври або піопневмоторакс) після оперативного втручання на леге­нях утворюється залишкова плевральна порожнина. Інколи вона сполучається через норицю з трахеобронхіальним деревом. Для діагностики проводять фістулографію. Дитина лежить на здо­ровому боці. Контрастну речовину — йодліпол — уводять через м’який гумовий катетер, з’єднаний зі шприцом. Після заповнен­ня порожнини проводять рентгенограму в прямій та, за необхід­ності, косій проекціях. Контрастну речовину видаляють за допо­могою електровідсмоктувача. За допомогою бронхографії у дітей можна визначити розміри, форму, точну локалізацію залишкової плев­ральної порожнини.


Статью подготовил и отредактировал: врач-хирург Пигович И.Б.

Видео:

Полезно:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Купить другую книгу из каталога

Медицинский сайт Surgeryzone

© 2010  
Информация не является указанием для лечения. По всем вопросам обязательна консультация врача.
Adblock detector