клінічна хірургія

Фармако–холодова кардіоплегія під час ізольованого протезування аортального клапана

В. В. Попов, О. М. Гуртовенко, О. О. Большак, В. Ж. Букарім

Національний інститут серцево–судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України, м. Київ

Реферат

Мета. Вивчити можливості фармако–холодової кардіоплегії під час ізольованого протезування аортального клапана.

Матеріали і методи. У дослідження включили 279 пацієнтів з аортальними вадами, оперованих у відділенні хірургічного лікування набутих вад серця Національного інституту серцево–судинної хірургії імені М. М. Амосова з 2015 по 2021 р. Середній вік пацієнтів становив (62,5 ± 6,4) року. Усім пацієнтам віконували ізольовану корекцію аортальних вад методом протезування аортального клапана з використанням механічних та біологічних протезів. Захист міокарда здійснювали інфузією розчину «Кустодіол».

Результати. Померли на госпітальному етапі 9 хворих (госпітальна летальність становила 3,2%). Інотропну підтримку (добутамін) у ранньому післяопераційному періоді застосовували в обсязі 3 – 4 мкг/кг/хв протягом перших 48 год. Рівні ферменту КФК–МВ на 2–гу добу після операції при антеградному, антеретроградному, ретроантеградному та ретроградному способах доставки кардіоплегічного розчину мали відмінності.

Висновки. Ретроградний шлях введення кардіоплегічного розчину дозволяє адекватно захистити міокард при корекції аортальної вади.

Ключові слова: штучний кровообіг; фармако–холодова кардіоплегія; протезування аортального клапана.

 

 

Klinichna khirurhiia. 2022 January/February; 89(1-2):8-10.
DOI: 10.26779/2522-1396.2022.1-2.08

Ранні та пізні променеві ускладнення після застосування неоад’ювантної променевої терапії в комплексному лікуванні раку прямої кишки

Б. В. Луць

Ужгородський національний університет

Реферат

Мета. Вивчити й оцінити частоту і ступінь тяжкості ранніх та пізніх променевих ускладнень після застосування неоад’ювантної променевої терапії в комплексному лікуванні у хворих із раком прямої кишки.

Матеріали і методи. Проведено аналіз результатів лікування 113 хворих із місцево–розповсюдженим раком прямої кишки (сT3с–4N1–2M0), які отримали неоад’ювантну терапію в період з 2019 по 2022 р. у відділенні променевої терапії Закарпатського протипухлинного центру.

Результати. Серед ранніх променевих ушкоджень найчастіше реєстрували ректит – у 86 (76,1%) пацієнтів із 113. Ранні променеві ушкодження органів репродуктивної системи відзначені у 5 (4,4%) хворих. Пізні променеві ушкодження зафіксовані у 9 (7,9%) хворих. Найчастіше це були ушкодження травної системи – у 5 (4,4%) хворих.

Висновки. Аналіз результатів комплексного лікування раку прямої кишки у 113 хворих показав, що застосування неоад’ювантної променевої терапії не збільшує частоти виникнення ранніх променевих ускладнень та гематологічної токсичності. Частота ранніх променевих ушкоджень становила 76,1%, пізніх – 7,9%.

Ключові слова: рак прямої кишки; топометрія; променева терапія; локальні рецедиви; променеві

 

 

Klinichna khirurhiia. 2022 January/February; 89(1-2):11-41.

DOI: 10.26779/2522-1396.2022.1-2.11

Хронічні захворювання вен нижніх кінцівок і тазу

Клініко-практичні рекомендації

 

 

Klinichna khirurhiia. 2022 January/February; 89(1-2):42-108.

DOI: 10.26779/2522-1396.2022.1-2.42

Додаток до клініко-практичних рекомендацій

“Хронічні захворювання вен нижніх кінцівок і тазу”

 

 

Радзіховський Анатолій Павлович (до 80-річчя від дня народження)

[relatedposts]
Статью подготовил и отредактировал: врач-хирург Пигович И.Б.

Полезно:

от admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector