Поговорим о функциональных обязанностях.


Re: Поговорим о функциональных обязанностях.

Сообщение Рейзин Владимир » 25 апр 2013, 13:50

Пару месяцев еназад леч.учрреждение проходила аккредитацию. Должностные инстукции разработали на каждого сотрудника - от санитарки до главного врача и думаю, что какой-то смысл в них есть. Если ординатор говорит мне, что какой-то вопрос не относится к его компетенции у меня есть возможность напонить ему о подписанной им должностной инструкции. Далее привожу отну из инструкций.

Затверджую
Головний лікар
КМКЛ № 8

“___”_________2013р.

Посадова інструкція
ординатора відділення малоінвазивної хірургії та флебології


1. Ординатор лікарні несе безпосередню відповідальність за організацію і забезпечення належного догляду за ввіреними йому хворими і особисто здійснює своєчасне і повне обстеження, динамічний нагляд і лікування хворих, численність яких визначається у відповідності з встановленими нормативами (наказ МЗ СРСР №560 від 31.05.1979р.).
2. Ординатором стаціонару лікарні призначається лікар, який має досвід роботи і пройшов первинну спеціалізацію чи удосконалення при вибраній спеціальності.
3. Ординатор стаціонару лікарні призначається і звільнюється головним лікарем по поданню завідуючого відділенням лікарні.
4. Ординатор стаціонару лікарні безпосередньо підпорядковується завідуючому відділенням і проводить роботу під його керівництвом.
5. Ординатор стаціонару лікарні у своїй роботі керується положенням про лікарню і затвердженими функціональними обов’язками і іншими офіційними документами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я, а також вказівками і розпорядженнями завідуючого відділенням і інших вищепоставлених посадових осіб.
6. У відповідності з задачами обласної лікарні і данними обов’язками ординатор лікарні:
а) забезпечує:
- належний рівень обстеження і лікування хворих у відповідності з сучасними досягненями медичної науки і техніки;
- необхідний догляд за хворими на основі принципів лікувально-охоронного режиму і дотримання правил медичної деонтології, а також виконання хворими встановленного режиму;
- складання і виконання науково обгрунтованого плану обстеження і лікування куріруємих хворих. В складних випадках, які вимагають клінічного досвіду і теоретичних знань, план дослідження і лікування хворих розробляється під керівництвом завідуючого відділення;
- систематичне проведення міроприємств по підвищенню кваліфікації і вихованню середнього і молодшого медичного персоналу, вимагає від нього точного і своєчасного виконання своїх обов’язків, чуйного і уважного відношення до хворих, дотримання медичної таємниці, охайного поводження з медикаментами, інструментарієм, білизною і іншим майном;
- проведення на відплвідальному рівні експертизи тимчасової непрацездатності і своєчасне направлення хворих на МСЕК;
- проведення аналізу якісних показників своєї роботи, вивчення ефктивності і віддалених результатів лікування хворих;
б) несе безпосередню відповідальність:
- за систематичне і якісне ведення історій хвороби у відповідальності за встановленими положеннями з обов’язковим визначенням стану хворого, харчового і санітарно-гігієнічного режиму, медикаментозних призначень, процедур, маніпуляцій і інших видів лікувальних заходів, примінення важливих діагностичних досліджень;
- за постановку та проведення санітарно-освітньої роботи серед хворих стаціонару шляхом індивідуальних бесід, виступів з лекціями і інших форм цієї роботи;
- за передачу черговому лікарю лікарні (відділення) списків з призвищами хворих, для яких необхідний особливо старанний нагляд і активне проведення оперативних чи консервативних лікувальних заходів.
7. Ординатор стаціонару лікарні має право:
а) призначати і відміняти (раніше призначені самім ординатором) різні лікувально діагностичні заходи, які витікають при зміні стану хворого і наявності можливостей у області діагностики і лікування;
б) перевіряти правильність і своєчасність виконання середнім і молодшим персоналом лікарських призначень і вказівок по лікуванню і догляду за хворими, за утримування хворих у належній чистоті і охайності. У випадку не виконання персоналом лікарських призначень встановлювати причину і примінювати необхідні засоби впливу;
в) здійснювати виписку і перевод хворих у інше відділення лікарні чи іншу лікувально-профілактичну установу по узгодженню з завідуючим відділення.
8. Ординатор стаціонару лікарні повинен:
а) систематично працювати над підвищенням свого теоретичного рівня шляхом приймання активної участі в загально-лікарських конференціях, клінічних розборах хворих і інших міроприємствах;
б) знати і вміти приміняти на практиці сучасні (апробовані) методи і засоби діагностики і лікування хворих (читання і розшифровка ренгенограм і електрокардіограм і т.д.);
в) кожного дня проводити обхід хворих спільно з палатною сестрою, відмічати основні зміни у стані хворого, які сталися за минулу добу, і в залежності від цього визначити необхідні заходи по лікуванню і догляду за хворими;
г) приймати участь у обходах завідуючого відділенням і доповідати йому про своїх хворих, в необхідних випадках приймати участь у консультаціях хворих інших ординаторів даного віддлення чи інших спеціалізованих відділеннь стаціонару;
д) приймати участь у прийомі хворих, які поступають у відділення в час його роботи, проводити їх огляд, призначати необхідні лікувально-діагностичні міроприємства і заповнювати у встановленому порядку історію хвороби;
е) нести чергування по лікарні (відділенню) у відповідності з затвердженим графіком;
ж) особисто при звертанні родичів хворого докладати їм про його стан з урахуванням принципів збереження лікарської таємниці, уникаючи нанесення без потреби психічної травми ( у випадках важкого прогнозу), роз’яснювати родичам, а іноді і самому хворому недоцільність (і навіть в деяких випадках шкоду) передчасної виписки хворого чи його подальшого перебування у стаціонарі;
з) доповідати завідуючому відділення, а вйого відсутність безпосередньо заступнику головного лікаря лікарні по медичній частині (чи головному лікарю):
- про загрожуючий життю зміни у стані здоров’я хворого та про всі випадки смерті;
- про грубі порушення правил внутрішнього розпорядку і трудової дисципліни зі сторони медичного персоналу і хворих.

Примітка: при розробці функціональних обов’язків використане типове положення про цю посаду, затверджене наказом МЗ СРСР від 31.07.1963р. (додаток №6).


Завідуючий відділенням малоінвазивної В.І.Рейзін
Хірургії та флебології


,
.


ПОГОДЖЕНО Заступник головного лiкаря з
хiрургii
Рейзин Владимир
 
Сообщений: 66
Откуда: г.Киев
Специальность: Хирург
Откуда: Киев
Место работы: Городская больница 8
Год выпуска: 1979
Одобрения от коллег: 60

Re: Поговорим о функциональных обязанностях.

Сообщение Рейзин Владимир » 30 апр 2013, 13:34

mansur_jagudin писал(а):У нас врач без категории исполняет обязанности зав х.о во время его отпуска или учебы при наличие трех врачей высшей категории, два их которых кмн. Потому, что эти трое мало управляемые со стороны администрации и могут ее послать. Также этот врач без категории, единственный кстати без категории из 5 основных штатных единиц, выполняет резекцию желудка, гемиколэктомию, ЛХЭ, лапароскопическое ушивание перфоративной язвы, ЛАЭ, лапароскопические гинекологические операции, пластики любых ПОВГ, операцию Гартмана, томбэмболэктомию и шов магистральных сосудов при травме и другие. Мы никого не ограничиваем, лично я не против любой оперативной деятельности дежурящего со мной коллеги, при условии, что он сам несет за все ответственность. К лапароскопичекой стойке у нас свободный доступ для всех и днем, и ночью."Гений без диплома" до первого серьезного залета или жалобы. В больничке плохая администрация - если ее могут послать. Советую активному хирургу пройти аттестацию получить документ о категории, потому как, если что-то случиться прежние заслуги не учтутся. Старая истина гласит - "Чем большше бумаги - тем чище ж.....а". А это место нужно беречь. К сожалению - хирургия без осложнений не бывает. Кстати, в многих мне известных больницах врача без соответствующего документа близко к опер.столу не подпустят.
Рейзин Владимир
 
Сообщений: 66
Откуда: г.Киев
Специальность: Хирург
Откуда: Киев
Место работы: Городская больница 8
Год выпуска: 1979
Одобрения от коллег: 60

Пред.

Вернуться в Медико-юридический форум

Кто сейчас на форуме

Пользователь просматривает форум: нет зарегистрированных пользователей